Implantatkirurgi

Implantat är en bra möjlighet att permanent ersätta skadade eller förlorade tänder. Detta
görs med hjälp av titanskruvar, som förankras i käkbenet. Med hjälp av denna teknik
kan man få nya fasta tänder.
Vi erbjuder även tandkirurgi, vilket kan behövas om tänder har frakturerats längs
tandköttet, har omfattande kariesangrepp eller ligger retinerade, det vill säga inte kommit
fram. Ibland behöver en rotbehandling kompletteras, till exempel om en fullgod utläkning
runt rotspetsen inte uppnåtts, med hjälp av ett operativt ingrepp.