Implantatkirurgi

Implantat är en bra möjlighet att permanent ersätta skadade eller förlorade tänder. Detta görs med hjälp av titanskruvar, som förankras i käkbenet. Med hjälp av denna teknik kan man få nya fasta tänder.
Vi erbjuder även tandkirurgi, vilket kan behövas om tänder har frakturerats längs tandköttet, har omfattande kariesangrepp eller ligger retinerade, det vill säga inte kommit fram. Ibland behöver en rotbehandling kompletteras, till exempel om en fullgod utläkning runt rotspetsen inte uppnåtts, med hjälp av ett operativt ingrepp.