Allmäntandvård

Vi erbjuder regelbunden och förebyggande tandvård anpassad efter individen. Vi undersöker dina tänder och tillsammans skapar vi den vård som passar dig bäst. Vi bedriver alla former av allmäntandvård. Här ingår bland annat lagningar, rotbehandlingar och tanduttagningar. Vår målsättning är att våra patienter ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna uppnå och bibehålla en god tandhälsa livet ut.